zpět

Uzavření obchodu s čínskými potravinami v Praze 4


autor: dTest
vloženo: 7.4.2017 12:49

SZPI zjistila při kontrole provozovny následující skutečnosti, které vedly k dočasnému uzavření: výskyt myšího trusu, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výskyt plísní na provozovně, výskyt plísní na stěnách, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na stěnách, nečistoty na podlaze, nečistoty na regálech či zařízeních, poškození stěn, poškození stropu, prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin, kouření v zázemí provozovny, koroze kovových konstrukcí (polic, regálů), riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor, velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi.

Adresa: Libušská 319, 142 00 Praha 4
Prodejce: KAN CHENG s.r.o.
Datum nálezu: 23.03.2017
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Mám stejnou zkušenost

přiblížit oddálit nahoru dolu doprava doleva