zpět

Uzavření maloobchodu v Kožušanech-Tážalech


autor: dTest
vloženo: 9.6.2017 11:26

SZPI zjistila při kontrole provozovny následující skutečnosti, které vedly k dočasnému uzavření: výskyt myšího trusu, výskyt hmyzích škůdců, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, špatné hygienické podmínky na toaletách, výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na stěnách, nečistoty na podlaze, nečistoty na regálech či zařízeních, poškození stěn, poškození stropu, prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin, koroze kovových konstrukcí (polic, regálů), riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor, nevhodně skladované potraviny.

Adresa: Kožušany-Tážaly 84, 783 75 Kožušany-Tážaly
Prodejce: CHEMPAL, spol. s r. o.
Datum nálezu: 08.06.2017
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Mám stejnou zkušenost

přiblížit oddálit nahoru dolu doprava doleva